Basadura je lokalni naziv korišten u obalnim naseljima kod dijela upuštenih niskih stepenica/skalina koje služe za pristup sa rive do razine mora. Potječe od talijanske riječi „basso“ što znači nizak/nisko. Te kose i niske stepenice su u prošlosti težacima bile od pomoći kod čišćenja ribe, pranja robe, grabljenja vode ili slično. Danas su basadure dio arhitektonskih rješenja na rivama i izgubile su onu izvornu namjenu kontakta težaka sa morem.

Naši projekti sa kosim stepenicama/skalinama za podmazivanjem dna zrakom,  rezultirali su sa smanjenjem ukupnog otpora plovila i smanjenjem potrošnje goriva, kao i osjetno udobnijoj plovidbi, pogotovo kod većih valova na moru.  Na taj način ponovno Basadura (skalin), kao i u stara vremena, tako i danas olakšava posao brodovlasnicima, doprinosi njihovim kontaktu sa morem i njihovom blagostanju.

Basadura C 15

Basadura C 35

Basadura U41

Basadura U 41GT

Basadura C 45

Basadura C 48

Basadura Yacht

Basadura Garbun

Pinica Šepurine C 56

Šijun

Basadura Pilot 44

Basadura C 150

Basadura Orut 750

Basadura 650